Lidi v tahu

Rozvoj firmy v rukách vašich lidí

Zajímá vás co se dělo, listujte níže
nebo se podívejte na video a foto z celé akce.

čtvrtek
17. 3. 2016

Early birds
do 5.2.2016
1250,- Kč
standardní cena 1750,- Kč
Studenti 50% sleva
ceny jsou uvedeny bez DPH

Perpetuum mobile* v srdcích vašich lidí. Jak se k němu přiblížit?
(*věčně v pohybu více zde)

Jednodenní setkání pro všechny, kteří chtějí vyslechnout či nabídnout zkušenosti s tématy
angažovanosti, zapojení, motivovanosti lidí
.


Inspirativní řečníci, případové studie, diskuse o reálných situacích, live průzkum během akce, workshopy.

Akce s dramaturgií, díky níž se u programu nestihnete nudit.Program konference

8:30
Registrace
9:00 - 10:15
Tržiště >
10:15 - 10:30
Přestávka, občerstvení
10:30 - 11:30
ABRA v letu >
11:30 - 12:30
Trendy doby >
12:30 - 13:30
Oběd
13:30 - 15:00
První blok workshopů >
15:00 - 15:30
Přestávka, občerstvení
15:30 - 17:00
Druhý blok workshopů >
17:00 - 17:30
Kavárna, chill-out >

Tržiště

Vůně, barvy, hlasy a smích lidí. Setkávání, rozhovory, inspirace. Každý nabízí to nejlepší, co má. To je tržiště. U nás na něm naleznete příběhy firem, které jsou na cestě k Lidem v tahu.

Budete mít možnost navštívit „stánky“ a dozvědět se zkušenosti od těch, kdo přicházejí se svou kůží na trh. Například jaké to je budovat svobodnou firmu, co mohou přinést do firemní kultury hodnoticí rozhovory, jaké to je zapojovat střední management, jak se dá pracovat a zapojit lidi do změny na všech úrovních firmy, jak může probíhat RESTART středně velké firmy.
V současnosti jednáme s konkrétními firmami o obsahu.

Chcete se do tohoto bloku aktivně zapojit, mít svůj „stánek“ a podílet se na ovlivnění náplně konference? Kontaktujte nás

Už nyní víme, že se svou "kůži na trh" jdou tyto firmy:
Mateřská školka BAMBÍNO | zkušenosti a kroky na cestě ke "svobodné firmě"
Silon | zkušenosti a obtíže při rozvoji liniového managementu
O2 Czech Republic | od informací k inspiraci: inspirace jako primární nástroj rozvoje lidí
Gamin | jak motivovat lidi při omezených možnostech kariérního růstu
Narran | budování sebeúčící se firmy, s velmi otevřenou kulturou, kdy mají lidé velkou míru samostatnosti a odpovědnosti za svou práci i výsledky
Česká pojišťovna, a.s. | jak pracovat s "generací Y" ve svém týmu - mladí, vzdělaní lidé bez praxe
SCIO | budování kultury svobodné firmy
KOSTAL Kontakt Systeme | jak získat ty správné lidi, jak je zaujmout, na co je "ulovit"
Česká cesta | jak je zapojit? zkušenosti s iniciativou i frustrací lidí při restartu firmy

ABRA v letu

Společnost, která má více než 15 000 zákazníků, stojí nyní před novými výzvami. K jejich úspěšnému zvládnutí je třeba mít přesvědčený tým lidí, kteří do toho chtějí jít. Jak na tom pracuje společnost ABRA Software?

Ing. Jaroslav Řasa
Zakladatel společnosti ABRA Software, v současnosti předseda představenstva. Jaroslav byl od samého počátku v čele společnosti ABRA Software a dovedl ji k obratu přes 140 milionů korun. Ten je prakticky celý založen na prodeji vlastních SW řešení. Stejně jako Tomáš Baťa věří, že podnikání a práce jsou cestou k rozvoji lidských hodnot a civilizace vůbec. I proto významně podporuje aktivity v oblasti vzdělávání, stál u založení soukromé školy výpočetní techniky a soutěže Diplomová práce roku.

Trendy doby

Nejprve vám nabídneme pohled do zrcadla - provedeme vás netradičním live průzkumem s okamžitými výsledky.

Jak to s tahouny vypadá u nás ve firmě?

Vyváříme příznivé prostředí pro iniciativu lidí a jejich rozvoj?

Poté se podíváme na fakta s využitím širších vstupních dat.

Pokud chce být firma úspěšná, musí mít nějakou konkurenční výhodu... a tou mohou být především její lidé. Lidé, kteří dokážou firmu posouvat dopředu, tahouni. Roky zkušeností ukazují, že mít motivované zaměstnance znamená být výkonná společnost s nadprůměrnými obchodními výsledky.

Čím se vyznačují lidé, kteří táhnou?

Mění se jejich preference v čase?

Co zaměstnance nejvíce motivuje v práci a na co se zaměřit, abychom měli co nejvíce tahounů i my?

Ing. Ivana Botošová
Senior konzultantka zodpovědná za tým Aon Hewitt v ČR, který se dlouhodobě věnuje práci s motivovaností zaměstnanců. Společnost Aon Hewitt disponuje množstvím názorů od zaměstnanců, cennými zkušenostmi a „best practices“ z trhu. Následně směřuje své klienty k tomu, aby budovali takové společnosti, kde budou zaměstnanci motivovaní a budou „lidmi v tahu“.

Jan Marek
Jednatel společnosti Česká cesta.

Kavárna

Dopřejte si na závěr pár chvil strávit obsah celého dne, dokončete v klidu debaty s kolegy z jiných firem, položte nám otázky, které vás napadly v průběhu workshopů, a dejte si kávu a něco sladkého, než se opět vrhnete do každodenních povinností.

Workshopy

Josef Regner
ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY V ROZVOJI LINIOVÉHO MANAGEMENTU

Liniový management, mistři či THP pracovníci bývají klíčovým výkonným článkem a srdcem firmy. Zároveň jsou ve vzdělávání specifickou skupinou.
Tato část zaměstnanců na školeních často místo manažerských pouček a teorií potřebuje věci, které použijí přímo ve své praxi s kolegy a podřízenými. Vedle klasických Akademií pro mistry jsou další přístupy, jak potřeby naplnit a vytvořit pro tuto skupinu rozvoj skutečně na míru. Na praktických příkladech si ukážeme, jak můžete vzdělávání tohoto článku firmy uchopit, aby mělo požadovaný dopad a zároveň pracovníky motivovalo k seberozvoji i větší angažovanosti v dění celé firmy. o lektorovi

Petr Válek
POSILOVÁNÍ ODOLNOSTI STŘEDNÍHO MANAGEMENTU COBY PILÍŘE FIRMY

Střední management je často jako mezi mlýnskými kameny požadavků, tlaku, nespokojenosti či odporu, což se nutně podepisuje na mentálním zdraví manažerů.
Při práci na rozvoji lidí se opakovaně setkáváme s tématy ohrožení, stres, případně vyhoření často právě na úrovni středního managementu. Těmto tématům se nelze vyhnout a zabývat se pouze vzděláváním. Používáme proto nástroje vedoucí k uvědomění a tematizování těžkostí, které práce na těchto pozicích přináší. Při skupinové práci využíváme například fenoménu Peer Support, tedy podporu na úrovni spolupracovníků. Dále pracujeme s redefinicí smyslu vlastní práce a posilujeme tak resilienci, odolnost, členů středního managementu.
Při workshopu vyjdeme z kazuistik a na praktických příkladech si ukážeme, jak zvyšovat odolnost středního managementu. o lektorovi

Václav Wortner
CHYBY JSOU MOTOREM INOVACÍ

Chyby zaměstnanců mohou být hnací silou inovací ve firmě, pokud je otevřená práce s chybou součástí firemní kultury.
Většina zaměstnanců se snaží nedělat chyby, aby tím nepoškodili vlastní reputaci nebo celou firmu. Z chyb zaměstnanců ale mohou firmy také profitovat: dobře pojmenované a zpracované chyby vedou k inovacím procesů i produktů. Pokud ve firmě vládne kultura "tutlání" chyb, inovační potenciál zaměstnanců zůstává nevyužit.
Během workshopu se dozvíte, jakým způsobem firmy zavádějí kulturu přijetí chyby a error management (dokonce i v odvětvích, ve kterých o chybách raději nechceme slyšet - v letectví a medicíně) a jaký to má vliv na jejich efektivitu a ziskovost. Sami si vyzkoušíte svou schopnost improvizovat a hledat kreativní řešení v prostředí, kde je dovoleno dělat chyby. o lektorovi

Petr Kubala
UMÍTE VÉST BEZ VEDOUCÍHO?

Neexpertní vedení boří model vedoucí = vědoucí. Zejména v českém prostředí se v praxi setkáváme s tím, že si lidé pletou funkci a roli, chtějí řešit, ale ne koordinovat a nedokážou optimálně využít potenciál jednotlivců v týmu.
Neexpertní vedení se uplatní jak v běžném managementu, tak u projektových úkolů, nestandardních situací, nehierarchických pracovních skupin, inovací a celkově v prostředí podporujícím svobodné tvoření. Ve workshopu zažijete neexpertní vedení na vlastní kůži. Uvidíte nejčastější chyby, které známe z praxe. Ujasníte si rozdíl mezi funkcí a rolí, dále rizika jejich záměny a zdvojování. Získáte přehled indikací a kontraindikací neexpertního vedení. Dostanete tipy pro lepší využití tvůrčího potenciálu lidí a týmů. o lektorovi

Miroslav Žák
VIZUALIZACE JAKO NÁSTROJ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Těžko lze vyřešit problém, který není vidět. Někdy jen můžeme cítit, že to někde dře, že je něco špatně. Dokud to však správně nepojmenujeme, těžko nalezneme další kroky, co dál. Naučte se vizuálně přemýšlet, přeneste to na své lidi a dostaňte je tak do tahu.
Nejen v pracovním životě nás potkávají na první pohled zdánlivě neřešitelné situace. Vizualizace může sloužit jako efektivní nástroj, který má svá pravidla a principy. Dokáže se ji pro každodenní používání naučit každý, byť si můžete myslet, že kreslení není vaše silná stránka.
Seznamte se s lehce uchopitelnými metodami 6x0 a SQVID. Skrze jednoduché ukázky a cvičení se dostaneme k reálnému použití a ukážeme si, jak nám vizualizace může pomoci při práci s problémy, úkoly a především s lidmi. o lektorovi

Ivica Másilková
JAK POZNAT LIDI, KTEŘÍ TÁHNOU

Potřebujete u uchazeče o práci zjistit, zda umí to, co potřebujete, popřípadě zmapovat u vašich zaměstnanců v čem tkví jejich potenciál? Pokud alespoň na jednu otázku odpovíte ano, pomůže vám behaviorální rozhovor.
Behaviorální rozhovor je metoda, která se používá hlavně ve výběru zaměstnanců, aby byli správní lidé na správných místech. Vychází z předpokladu, že pokud už člověk v minulosti prokázal nějakou kompetenci, má s ní reálnou zkušenost, tak ji projeví i v budoucnu.
Principy behaviorálních rozhovorů jsou jednoduché a srozumitelné. V současnosti je trend naučit tuto metodu nejen personalisty, ale také vedoucí pracovníky, kteří si vybírají podřízené do svého týmu právě proto, že nejlépe znají kontext a požadavky na danou pozici.
Na workshopu nejprve zpracujeme kompetenci „proaktivita“, abychom měli připravené behaviorální otázky pro potřeby výběru zaměstnance. Následně proběhne živá ukázka behaviorálního rozhovoru s návaznou diskusí. o lektorovi

Ivica Másilková
PROČ ROZHOVORY A NE POHOVORY

Hodnoticí rozhovory ̶ využití potenciálu, který v sobě nesou aneb Jak startovat motory svých podřízených.
Naše zkušenost z mnoha firem ukazuje, že tam, kde manažeři chápou hodnoticí rozhovory jako pohovory, dělají tuto činnost převážně z povinnosti, plní další požadavky i tak dost složitého systému korporace a mohou se zase vrátit ke své práci.
Připomíná to obrázek, na kterém skupina pracantů táhne hodně naložený vůz s hranatým kolem. Opodál stojí člověk, v ruce drží kulaté kolo a nabízí jim ho. Ale oni odpovídají: „Teď nemáme čas,“ a táhnou vůz dál.
Ve firmách, kde už poznali „účinnost kulatého kola“ používají manažeři hodnotící ROZHOVORY jako cílený nástroj pro rozvoj svých podřízených. Zároveň vědí, že:
... když dobře nastaví cíle na začátku období, podřízený bude sám vědět, jak se k nim dopracovat.
... je jejich povinností vytvořit podřízenému podmínky a zajistit podporu pro naplnění cílů.
... když podřízený ví, jakým způsobem se vyhodnocuje jeho úspěch či neúspěch, je více zapojen a není třeba ho často kontrolovat.
... když manažer poskytuje pravidelnou zpětnou vazbu, hodnocení na konci období není žádná dřina, ale logické shrnutí a téměř procházka růžovou zahradou.
Na workshopu si ukážeme, jaké druhy rozhovorů manažer používá během roku se svými podřízenými a specifikujeme roli hodnoticího rozhovoru mezi nimi.
o lektorovi

Veronika Hilská
OD OBĚTI K TVŮRCI SITUACE

Firmy oceňují energické profesionály s náhledem, otevřené výzvám a úkolům, jinak řečeno s proaktivním přístupem. Navíc člověk, který má pocit, že může změnit a ovlivnit věci, které se ho týkají jak v osobním životě, tak v pracovním prostředí, bývá spokojenější.
Být proaktivní znamená převzít zodpovědnost za to, "že se věci dějí". Umět vidět a najít v každé situaci to dobré a problémy řešit, namísto hledání důvodů, proč to nejde. Cesta k vlastní proaktivitě ale nemusí být jednoduchá. Zvláště v korporátním prostředí se setkáváme s postoji typu „nemůžu to ovlivnit“, „opravdu to nejde změnit“, „nemá smysl to ani zkoušet“.
Proto se snažíme o základní změnu postoje u lidí, kteří mají tyto pocity. Cílem je poznání, zda jednáme jako oběť, nebo jako tvůrce vlastní reality. Podporujeme sebedůvěru a nabízíme potřebné nástroje jak v komunikaci, tak v oblasti sebeřízení.
V rámci workshopu si otestujeme vlastní schopnost jednat proaktivně, být v tahu a nikoliv ve vleku nebo pod tlakem. o lektorovi

Jan Marek
PROTŘEPAT, NEMÍCHAT? ANEB GENERAČNÍ KOKTEJL VE FIRMÁCH

„Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.“ (Jean-Jacques Rousseau) V čem spočívají generační barikády a jak pracovat s postupným stárnutím aktivně pracujících lidí?
Uvědomění toho, co nás formuje, přináší možnost sebepoznání a porozumění napříč více generacemi. Fyzická, emocionální, konceptuální i hodnotová stránka každého z nás se celý život učí, v jakém světě žijeme a jak v něm tedy existovat. Bariéry časoprostoru postupně padají s přicházejícími technologiemi.
Získáte stručný přehled o jednotlivých generacích a zjistíte, jak se liší jejich priority.
Posoudíme výhody a nevýhody mono- a polygeneračních týmů. Vyzkoušíme si, jaké je být v pracovní roli člověka jiné generace. Ukážeme si aplikaci konkrétních přístupů a bude čas i na sdílení vlastních zkušenosti. o lektorovi

Daniel Drahanský
ZMOCNĚNÍ A ZAPOJENÍ NAŠICH LIDÍ

Očekáváte, že vaši lidé budou tahouni změny? Chcete, aby spolu s vedením definovali hodnoty firmy? Potřebujete, aby byli iniciativní při naplňování firemní kultury?
V první řadě je třeba si ujasnit, CO vlastně chceme, aby se dělo, a jestli jsme ochotni jít tomu sami naproti. Nebudeme se zabývat otázkou, PROČ se to doposud neděje, KDE, případně ČÍ, je to chyba. Na tom nakonec tolik nezáleží. Místo toho se zaměříme na to, JAK můžeme dosáhnout kýženého stavu.
Ukážeme si na konkrétních příkladech, CO FUNGUJE a jak se k tomu dostat, aniž bychom zůstávali u šedé teorie či zobecnění. o lektorovi

Již proběhly 4 ročníky

Mediální partneři educity ProfiHR

ochutnavka ochutnavka ochutnavka ochutnavka ochutnavka ochutnavka ochutnavka
ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014 ochutnavka2014
ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015ochutnavka2015
ochutnavka2016 ochutnavka2016 ochutnavka2016 ochutnavka2016 ochutnavka2016 ochutnavka2016 ochutnavka2016 ochutnavka2016 ochutnavka2016 ochutnavka2016 ochutnavka2016 ochutnavka2016 ochutnavka2016 ochutnavka2016